Lagar och författningar

I Sverige stiftar riksdagen lagar, regeringen förordningar, statliga och kommunala myndigheter beslutar om föreskrifter. Gemensamt namn för alla bindande regler är författningar, när det gäller äldre författningar kan dock terminologin vara växlande.

Författningar publiceras i flera olika serier. Den viktigaste är svensk författningssamling (SFS). Där publiceras alla lagar och de övriga författningar som anses vara av någon mera allmän betydelse.