Kommittédirektiv

Kommittédirektiven är regeringens, ofta ganska kortfattade, direktiv till de kommittéer man tillsätter. Kommittédirektiven publiceras i en speciell årsvolym bland riksdagstrycket. Normalt trycks direktivet även som en bilaga till den utredning (SOU eller Ds) som kommittén avger.

Kommittédirektiven finns även i elektronisk form via Lagrummet från 1987 (före år 2000 är det dock inte en komplett svit). Lagrummet