Justitiekanslern - JK

Justitiekanslern är regeringens ombud. Justitiekanslern har en övergripande tillsyn över myndigheter och deras tjänstemän som främst är inriktad på att upptäcka systematiska fel i den offentliga verksamheten.

Justitiekanslern företräder staten i vissa rättegångar som rör statens rätt, främst skadeståndsmål.

Justitiekanslern är ensam åklagare när det gäller tryck- och yttrandefrihetsbrott.

JK:s beslut publiceras numera endast i fulltext på Justitiekanslerns webbplats. Justitiekanslern