Hur hittar jag författningar?

Svensk författningssamling (SFS) finns komplett från startåret 1825 i tryckt form på referensavdelningen. På riksdagens hemsida finns alla nu gällande lagar och förordningar.Svensk författningssamling - SFS i fulltext

SFS i fulltext

Alla gällande SFS, och alla upphävda fr.o.m. år 1988, finns på Regeringskansliets rättsdatabaser. Fler upphävda SFS finns via Zeteo.

Referensexemplar SFS i tryckt form finns i juridiksamlingen. Till utlån finns de direkt vid trappen när man kommer ner i bibliotekets magasin. Regeringskansliets rättsdatabaser Zeteo