Från förslag till lag

Steg i lagstiftningsprocessen Publikationer
Regeringen tillsätter en kommitté Direktiv till kommittén publiceras i serien Dir (Kommittédirektiv) och i Kommittéberättelsen som ingår i riksdagstrycket. Direktiven presenteras även i tidskriften Från riksdag till departement.
Kommittén arbetar Redovisning i Kommittéberättelsen = Prop 103
Kommittén lämnar förslag (betänkande) till regeringen Betänkanden publiceras i serien SOU (Statens offentliga utredningar) eller i Ds (Departementsserien)
Remisstid Sammanfattning av remissyttranden lämnas i regeringens proposition
Regeringen lämnar förslag till riksdagen Förslaget, regeringens proposition, publiceras i riksdagstrycket
Motioner från riksdagsledamöter Motioner publiceras i riksdagstrycket
Utskottsbehandling Utskottsbetänkanden publiceras i riksdagstrycket
Behandling i kammaren (riksdagens plenum), debatt, beslut Protokoll: 1) Snabbprotokoll, 2) Riksdagens protokoll (det slutgiltiga protokollet) i riksdagstrycket
Riksdagen meddelar regeringen sitt beslut  Beslutet meddelas i riksdagsskrivelse - publiceras i riksdagstrycket
Regeringen utfärdar författning (lag, förordning) Publiceras i SFS (Svensk författningssamling) - hänvisning till SFS från bl.a. Sveriges rikes lag

Sammanfattning av riksdagens behandling av ett ärende lämnas i Riksdagens årsbok. Från utredning till beslut kan ett ärende hela tiden följas i tidskriften Från Riksdag & Departement. Litteratur om riksdagen finns på biblioteket.