Databaser

Zeteo

Zeteo är den klart innehållsrikaste juridiska databasen, som innehåller flest propositioner, flest rättsfall med mera. De äldre rättsfallen kan vara en bra källa för lokalhistoriskt material. Samsökningen med ett antal myndigheters webbplatser är mycket användbar.

Innehåller bl.a:

 • Hela Blå lagboken, med det alfabetiska registret.
 • Många av Norstedts kommentarer och laghandböcker i fulltext, även Rättspraxis i litteraturen finns i fulltext.

Om man i Avancerad sökning klickar i Allt material (fler sökträffar) så hittar man även hänvisningar till Norstedts kommentarer och laghandböcker som vi inte abonnerar på i Zeteo, men som vi normalt har i pappersform.

Karnov

Det unika med Karnov är deras djupa kommentarer till ett urval författningar (cirka 1200). Det är samma kommentarer som finns i den tryckta Karnov.

 • Kommentarerna i databasen uppdateras dock fyra gånger per år.
 • Klickbara länkar finns till förarbeten och rättspraxis för ett mycket stort antal författningar.
 • Sakordsregistret ("nämndemannaregistret") är mycket användbart.

Lagrummet

Domstolsverkets offentliga sök- och informationssida.

 • Trunkeringstecken är $.
 • I Lagrummet är många av texterna i pdf-format.
 • Lagrummet har en rubrik Rättspraxis. Den leder vidare till Domstolsverkets webbplats Sveriges domstolar.
 • Sökmöjligheten på Rättspraxis är dock begränsad. Rättspraxis söks bäst i Zeteo och Karnov.

Riksdagen

Den svenska riksdagens offentliga sök- och informationssida. Här finns större delen av det offentliga trycket fritt i elektronisk form.

 • Propositioner från 1971, övriga dokument från 1980- eller 1990-talet och framåt.
 • Det är endast via Riksdagens webbplats man kan finna protokoll och motioner från Riksdagen i elektronisk form.
 • Via Dokument och sedan Sök bland förslag och beslut kan man, fr.o.m. 1986/87 års riksdag, genom att söka på utskottsbetänkandet, följa ett ärendes väg, från proposition, utskottsarbete och motioner till beslut.
 • Om utskottsbetänkandet är från 2001/02 års riksdag, eller nyare, kan man även få uppgift om vilken SOU som ligger till grund.

INFOSOC

Speciellt med INFOSOC är att den innehåller en mängd rättsfall och annan juridik, inom de sociala och medicinska rättsområdena.