Offentligt tryck

Offentligt tryck är benämningen på de dokument av olika slag som utkommer som resultat av den offentliga förvaltningens arbete, t.ex. riksdagstryck, författningssamlingar, utredningar (SOU och Ds), statistik och protokoll från riksdag, kommuner och landsting.

Publikationer i lagstiftningsprocessen

Från och med 1971 finns huvuddelen av de olika publikationerna i lagstiftningsprocessen i elektronisk form via Lagrummet, Riksdagen och databasen Zeteo. I Zeteo finns i viss mån även äldre förarbeten i elektronisk form. I tryckt form har biblioteket en komplett samling av allt riksdagstryck från och med Tvåkammarriksdagen 1866. Före 1866 (=Ståndsriksdagen) har biblioteket en stor samling, men den är tyvärr inte komplett.

Från och med 1920 finns riksdagstryck och andra förarbeten även till hemlån.