Lantmäteriets kartblad

Kartbladen i vår samling av Lantmäterikartor går inte att söka i bibliotekets katalog. De bör finnas i kartskåpen i Kartsamlingen på Balkongen, Arkiv och specialsamlingar. Kartblad som saknar streckkod utlånas ej. Dessa får endast användas inom biblioteket.

Nuvarande namn Gamla namn English
Fastighetskartan Gula kartan
Ekonomiska kartan
Property map
Terrängkartan Gröna kartan
Topografiska kartan
Road map
Vägkartan Blå kartan Road map
Fjällkartan   Mountain map
Översiktskartan Röda kartan General map
Norrlandsorter   Places in Norrland
SGU kartor   Maps from the Swedish
Geological Survey

Webbtjänsten GeoLex innehåller gemensam information om kartor från LMV, SGU, Sjöfartsverket och SMHI. GeoLex visar grafiskt vilka kartor som finns utgivna.
GeoLex

Lantmäteriets kartor

Lantmäteriets kartor har haft olika beteckningar genom åren. Namnbyten gäller både för papperskartorna och för de kartor som finns på cd-rom och från cirka 2000. Äldre kartor måste sökas på sina då gällande namn i GeoLex.
Lantmäteriets kartor

Fastighetskartan

Ersätter Gula kartan och Ekonomiska kartan (skala 1: 10 000). Utges sedan 1999. Täcker Sverige utom fjällen. UB har inte de nyaste utgåvorna av Fastighetskartan då denna endast trycks på beställning via DinKarta. Däremot finns föregångarna Ekonomiska kartan som innehåller rågångar, hemmansgränser och hemmansnumer. Gula kartan (skala 1: 20 000) är en variant av Ekonomiska kartan.
DinKarta

Terrängkartan

Ersätter Gröna kartan (skala 1: 50 000) och den gamla Topografiska kartan. Täcker hela landet utom Norrlands inland. Tidigare har endast den senaste utgåvan sparats på UB men från 2003 sparas alla utgåvor. Finns dessutom som CD-rom.

Vägkartan

Ersätter Blå kartan (skala 1: 100 000) Täcker hela landet. Tidigare har Översiktskartan inte sparats på biblioteket men från hösten 2003 sparas alla utgåvor. Finns dessutom som CD-rom.

Fjällkartan

Behåller sitt tidigare namn (skala 1: 100 000) Täcker fjällkedjan. Tidigare har endast den senaste utgåvan sparats på biblioteket men från 2003 sparas alla utgåvor.

Översiktskartan

Ersätter Röda kartan (skala 1:250.000) täcker hela landet. Tidigare har Översiktskartan inte sparats på biblioteket men från hösten 2003 sparas alla utgåvor. Finns dessutom som CD-rom.