Kartböcker

Kartböcker söker du i bibliotekets söktjänst. Ett urval är placerade i Kartsamlingen på balkongen. Här finns också referenssamlingen för kartor (Ref kartor) och bibliografierna (aany). Bibliotekets söktjänst

Sveriges Nationalatlas

SNA (1990-) består av ett stort antal volymer. Den engelskspråkiga versionen (17 vol.) är till hemlån. Den svenskspråkiga finns på REF kartor Sve.

Atlas över Sverige

(1953-1971) Utgiven av Svenska sällskapet för antropologi och geografi - kan vara av intresse för den som söker lite äldre information än den som finns i SNA.