Digitala kartor (GET)

Geodata Extraction Tool (GET)

Lärare/forskare och studenter på svenska lärosäten kan använda sig av denna tjänst. När du använder en dator ansluten till Umeå universitets nätverk tar dig länken nedan direkt till GET.
(Ej ansluten dator och utanför UmU:s fasta nätverk fungerar det som förut - Du väljer lärosäte och loggar in med ditt Umu-id.) Geodata Extraction Tool (GET)

Innehåll

  • Fastighetskartan, inkl. fastighetsinformationen
  • Höjddata
  • Laserdata
  • Ortnamnskartan
  • Ortofoto
  • Terrängkartan
  • Vegetationskartan
  • Vägkartan
  • Översiktskartan

Bildfiler är i formatet GeoTIFF och bör öppnas i ett GIS-program för korrekt visning. Visning direkt i webbläsaren kan ge felaktiga bilder.

Beställningar

Beställning av kartdata görs i systemet och du får ett e-postmeddelande när filen finns att hämta. Processen kan ta upp till en timme beroende på filstorlek.

Viktigt

Användare vid Umeå univerisitet ska vid varje figur innehållande karta från Lantmäteriet skriva © Lantmäteriet [i2012/893].

Support

För supportfrågor som rör karttjänstens funktionalitet kontakta: support@gis-slu.se