Kartor

UB:s samling av kartblad, atlaser/kartböcker, böcker om kartografi m.m. hittar du i stor utsträckning i Kartsamlingen bredvid Arkiv och specialsamlingar på Balkongen ovanför Studiesalen.

Via dessa webbsidor får du också möjlighet att komma åt och använda en hel del digitala kartor, bland annat Lantmäteriets digitala kartor.

Lantmäteriets e-tjänst Historiska kartor erbjuder nu gratis nedladdning av historiska kartor. Möjlighet finns att ladda ner och skriva ut lågupplösta historiska kartor.

Samlingen av kartblad omfattar i princip Sverige. Utöver Generalstabens och Lantmäteriets kartblad finns här också kartor från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och den därtill hörande samlingen av rapporter.

Kopiering av kartblad

Då alla kartblad är att betrakta som sköra rekommenderar vi i första hand att du ber om hjälp med kopiering hellre än att du lånar kartblad. Kontrollera också om motsvarande kartblad finns i elektronisk form innan du lånar. Vi hjälper dig gärna.

Sök kartor på biblioteket

Utöver det material som finns i Kartsamlingen finns det mer i andra samlingar på UB. Använd bibliotekets söktjänst för att söka efter kartor. Karta som visar var Kartsamlingen finns Bibliotekets söktjänst

Sverigekartor

Digitala Sverigekartor i skala 1:1 miljon och mindre tillhör den information som Lantmäteriet tillhandahåller utan licensavgift som öppna data.
Kartorna lämpar sig utmärkt som bakgrundskartor i olika presentationer och som indata till GIS-tillämpningar.