Talsyntes för uppläsning av e-böcker

Adobe Reader

Om du har boken öppnad i Adobe Reader finns det en funktion som heter Read Out Loud. Du måste först aktivera den under menyn Visa (eng. View) > Read Out Loud och därefter kan du gå tillbaka och under samma meny välja om den ska läsa upp en enskild sida eller hela boken. På YouTube finns en instruktion för talsyntes i den engelska versionen av Adobe Reader: How to make speech pdf Adobe reader for free

Den talsyntes och medföljande uppläsningsröst som används är beroende av operativsystemet. Dvs. om datorn har Windows, Mac, Linux etc. I Windows 7 heter talsyntesen Microsoft Anna som enbart finns för engelska. I Mac (Snow) Leopard finns flera alternativa röster, både av manligt och kvinnligt kön. I Linux finns olika talsynteser som espeak och gspeaker.

Adobe Digital Editions

Böcker som läses i Adobe Digital Editions (ADE), t.ex. nedladdade böcker från Ebook Central, går inte att få upplästa eftersom ADE inte har samma Read Out Loud-funktion som Adobe Reader.

Talsynteser för iOS (iPhone och iPad) och Android

Här finns en film på YouTube som visar Android: Text to speech on Android, Samsung Galaxy S II och här en app för iPhone och iPad: Speak it! text to speech application for iPhone and iPad.