RARA: UB:s digitaliserade äldre samlingar

Biblioteket äger flera samlingar av stort kulturhistoriskt värde för forskare. Den största delen av dessa samlingar finns inte registrerade i bibliotekets söktjänst och är därmed inte tillgängliga för en stor del av våra besökare/användare. Vi arbetar därför fortlöpande med inskanning av äldre litteratur.Bläddra i våra rara böcker här

Bokurval

Vi har tre kriterier för urval:

  • Material med norrländsk anknytning, t.ex. reseskildringar
  • Efterfrågat äldre material
  • Ömtåligt material som lätt skadas

Vi är öppna för förslag på fler titlar från institutioner och forskare. Kontakta Arkiv och specialsamlingar om du har förslag. Arkiv och specialsamlingar

Teknik

För presentationen använder vi oss av programmet BookView, utvecklat av Devo IT. Detta program visar upp den valda boken i ett eget webbläsarfönster med ett enkelt användargränssnitt för att bläddra, zooma och skriva ut sidor i boken. Bildhanteringen är utvecklad för att både ladda ner sidorna snabbt och för att bevara detaljrikedomen. Boksidorna lagras på vår server i hög upplösning (t.ex. i tiff-format). Vid visning i BookView skalas bilderna om och komprimeras i jpg för att anpassas till webbvisning. Varje skannad titel blir dessutom sökbar via bibliotekets söktjänst.