Länskungörelser

Länskungörelser Västerbotten

Umeå universitetsbibliotek har digitaliserat Västerbottens läns kungörelser åren 1896-1925. Det utgör ett mycket omfattande material på omkring 1000 sidor per år. Genom kungörelserna går det att följa det moderna samhällets framväxt på det lokala planet.

Här samsas till exempel information om sådant som elektrifieringen av landet med lokala nyheter av karaktären mjältbrandsutbrott, mordförsök och efterlysningar. Uppgifter om statsmaktens förhållande till den samiska befolkningen är återkommande. Fastighetsaffärer hör också till sådant som återfinns i kungörelserna. Ett brett spektrum av stora och små händelser.

Länskungörelserna utfärdades av regionala representanter för statsmakten, det vill säga landshövdingeämbetet. De meddelades under lång tid från predikstolen i länets alla kyrkor i samband med söndagsgudstjänst.

Kungörelserna för Västerbottens län är uppdelade i sådana som utfärdades av landskansliet, ansvarig för allmänna ärenden, och sådana som utfärdades av landskontoret, ansvarig för ärenden av ekonomisk karaktär. Dessa är i sin tur uppdelade i serie A, kungörelser som bekostades av statsverket, och serie B, kungörelser som bekostades av externa aktörer. 

Texterna för åren 1896-1925 är nedan tillgängliga som sökbara pdf-filer (OCR). Därmed är det möjligt att enkelt och snabbt söka i det stora materialet på till exempel personnamn, ortsnamn och enskilda företeelser. Alla filer är fritt nedladdningsbara.

1896

Landskansliet serie A Landskansliet serie B Landskontoret serie A Landskontoret serie B

1897

Landskansliet serie A Landskansliet serie B

1898

Landskansliet serie A Landskansliet serie B Landskontoret serie A Landskontoret serie B

1899

Landskansliet serie A Landskansliet serie B

1900

Landskansliet serie A Landskansliet serie B Landskontoret serie A Landskontoret serie B

1901

Landskansliet serie A Landskansliet serie B

1902

Landskansliet serie A Landskansliet serie B

1903

Landskansliet serie A Landskansliet serie B Landskontoret serie A

1904

Landskansliet serie A Landskansliet serie B Landskontoret serie A Landskontoret serie B

1905

Landskansliet serie AB

1906

Landskansliet serie A Landskansliet serie B

1907

Landskansliet serie A Landskansliet serie B

1908

Landskansliet serie A Landskansliet serie B

1909

Landskansliet serie A Landskansliet serie B

1910

Landskansliet serie AB Landskansliet serie B

1911

Landskansliet serie AB

1912

Landskansliet serie AB Landskontoret serie A Landskontoret serie B

1913

Landskansliet serie AB Landskansliet serie B Landskontoret serie A Landskontoret serie B

1914

Landskansliet serie A Landskansliet serie B Landskontoret serie A Landskontoret serie B

1915

Landskansliet serie A Landskansliet serie B Landskontoret serie A Landskontoret serie B

1916

Landskansliet serie A Landskansliet serie B Landskontoret serie A Landskontoret serie B Register

1917

Landskansliet serie A Landskansliet serie B Landskansliet register Landskontoret serie A Landskontoret serie B Landskontoret register

1918

Landskansliet serie A Landskansliet serie B Landskansliet register Landskontoret serie A Landskontoret serie B Landskontoret register

1919

Landskansliet serie A Landskansliet serie B Landskansliet register Landskontoret serie A Landskontoret serie B Landskontoret register

1920

Landskansliet serie A Landskansliet serie B Landskansliet register Landskontoret serie A Landskontoret serie B Landskontoret register

1921

Landskansliet serie A Landskansliet serie B Landskansliet register Landskontoret serie A Landskontoret serie B Landskontoret register

1922

Landskansliet serie A Landskansliet serie B Landskansliet register Landskontoret serie A Landskontoret serie B Landskontoret register

1923

Landskansliet serie A Landskansliet serie B Landskansliet register Landskontoret serie A Landskontoret serie B Landskontoret register

1924

Landskansliet serie A Landskansliet serie B Landskansliet register Landskontoret serie A Landskontoret serie B Landskontoret register

1925

Landskansliet serie A Landskansliet serie B Landskansliet register Landskontoret serie A Landskontoret serie B Landskontoret register