Länskungörelser

Länskungörelser Västerbotten

Texterna för åren 1896-1932 är tillgängliga i Umeå universitetsbiblioteks digitala samlingar. Därmed är det möjligt att enkelt och snabbt söka i det stora materialet på till exempel personnamn, ortsnamn och enskilda företeelser. Alla filer är fritt nedladdningsbara.

Västerbottens läns allmänna kungörelser 1896-1932

Umeå universitetsbibliotek har digitaliserat Västerbottens läns kungörelser åren 1896-1932. Det utgör ett mycket omfattande material på omkring 1000 sidor per år. Genom kungörelserna går det att följa det moderna samhällets framväxt på det lokala planet.

Här samsas till exempel information om sådant som elektrifieringen av landet med lokala nyheter av karaktären mjältbrandsutbrott, mordförsök och efterlysningar. Uppgifter om statsmaktens förhållande till den samiska befolkningen är återkommande. Fastighetsaffärer hör också till sådant som återfinns i kungörelserna. Ett brett spektrum av stora och små händelser.

Länskungörelserna utfärdades av regionala representanter för statsmakten, det vill säga landshövdingeämbetet. De meddelades under lång tid från predikstolen i länets alla kyrkor i samband med söndagsgudstjänst.

Kungörelserna för Västerbottens län är uppdelade i sådana som utfärdades av landskansliet, ansvarig för allmänna ärenden, och sådana som utfärdades av landskontoret, ansvarig för ärenden av ekonomisk karaktär. Dessa är i sin tur uppdelade i serie A, kungörelser som bekostades av statsverket, och serie B, kungörelser som bekostades av externa aktörer.