Digitaliserat material

Umeå universitetsbibliotek bedriver en omfattande digitaliseringsverksamhet, däribland material ur olika specialsamlingar.

RARA

Närmare 800 böcker ur våra specialsamlingar har digitaliserats, verk från 1500-talet och framåt som tematiskt spänner över ett brett fält, från reseskildringar och kokböcker till perspektivlära och matematik. Nya verk tillförs kontinuerligt.
RARA

Ebooks on demand (EoD)

Alla böcker i bibliotekets söktjänst som är tryckta före år 1920 kan mot betalning beställas som en digital kopia i pdf-format om skanning kan ske utan att boken tar skada. Denna service är en del av den europeiska tjänsten eBooks-on-demand (EOD) och för anställda vid Umeå universitet är digitaliseringen av boken kostnadsfri. Alla böcker publiceras sedan fritt för alla i LIBRIS.
Ebooks on Demand

Äldre lagar och förordningar

En stor del av källorna till det äldre offentliga trycket (det s.k. årstrycket) har digitaliserat av Umeå universitetsbibliotek. Detta innefattar bland annat drygt 30 000 sidor författningar, stadgar, förordningar och riksdagsbeslut.
Äldre lagar och förordningar

Länskungörelser

Umeå universitetsbibliotek har digitaliserat Västerbottens läns kungörelser åren 1896-1925. Genom kungörelserna går det att följa det moderna samhällets framväxt på det lokala planet.
Länskungörelser Västerbotten

Arkiv och handskrifter

Umeå universitetsbibliotek ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv. En del av dessa är digitaliserade.
Digitaliserat arkivmaterial

Digitalisering@UmU

Universitetsbiblioteket digitaliserar och e-publicerar äldre avhandlingar (1958-2003) och rapporter från Umeå universitet. Digitalisering@Umu