Album

Bibliotekets gamla katalog Album är stängd. Använd bibliotekets söktjänst för att söka bland böcker, artiklar och tidskrifter. I bibliotekets söktjänst går det även att förlänga fjärrlån, något som tidigare gjordes i Album. Bibliotekets söktjänst