Oxford Scholarship Online

Oxford Scholarship Online offers full-text access to academic monographs from key disciplines in the humanities, social sciences, science, medicine, and law, providing quick and easy access to award-winning Oxford University Press scholarship.

Mer information
Resurstyp: 
E-böcker
Databasens språk: 
Engelska
Utgivare: 
Oxford University Press
Sökbar i bibliotekets söktjänst: 
Ja

Alla databaser

Alfabetisk förteckning

Alla ämnen