Lexin

Lexin står för lexikon för invandrare och är ett samarbete mellan Institutet för språk och folkminnen och Kungliga tekniska högskolan. Lexin innehåller lexikon på femton minoritetsspråk, men även bildmaterial och kortare videofilmer.

Lexikonen är speciellt anpassade för att användas i undervisningen i svenska som andraspråk och innehåller därför bara de vanligaste orden i svenskan. Därför finns t.ex. inte facktermer eller mer ovanliga ord. Att ett ord på ett annat språk än svenska saknas kan bero på att Lexin på nätet utgår från lexikon som går från svenska till andra språk, men inte tvärtom.
 

Fri resurs: 
Ja
Mer information
Resurstyp: 
Ordböcker och uppslagsverk
Databasens språk: 
Svenska
Utgivare: 
Språkrådet

Alla databaser

Alfabetisk förteckning

Alla ämnen