Användarrättigheter

Information om upphovsrätt på bibliotekets elektroniska material

Användning av e-tidskrifter, e-böcker och databaser regleras genom avtal med respektive förlag/leverantör. Avtalen styr vilka rättigheter du som enskild användare har: vad man får och inte får göra med respektive material varierar alltså beroende på förlag/leverantör.

Det är tillåtet att:

 • använda materialet för privat bruk eller i pedagogiskt syfte/forskningssyfte
 • ladda ned artiklar för eget bruk eller för att skicka dem vidare till kollegor inom samma universitet/högskola
 • länka till tidskriftsartiklar, e-böcker och andra e-resurser
 • lägga artiklar (pdf) i elektroniska kurskompendier i system som kräver inloggning av studenterna (t.ex. Cambro). Men använd i första hand länkar till artiklar och lägg endast undantagvis kopior (pdf) i Cambro eller liknande system. Att länka till artiklar är alltid tillåtet, men rätten att lägga artikelkopior i kurskompemdier är beroende av UBs avtal med respektive förlag.
 • skriva ut enstaka avsnitt/artiklar

Det är INTE tillåtet att:

 • systematiskt ladda ner hela eller stora delar av innehållet på en plattform eller från en databas
 • ändra och plagiera andras arbeten
 • använda materialet kommersiellt
 • skicka data eller artiklar vidare till webbsidor eller listservrar

För resurser utan speciella avtal gäller det generella avtal som högskolan har med Bonus presskopia

Avtalet innebär att lärare och studenter får kopiera och dela digitalt och analogt genom att:

 • Ladda ner
 • Skanna
 • Skriva ut
 • Fotokopiera
 • Spara digitalt, t.ex. på lärosätets slutna nätverk, USB etc.
 • Dela kopior på lärosätets slutna nätverk, via e-post etc.
 • Lägga kopierat material i presentationer som PowerPoint, Keynote, Prezi
 • Spara och dela digitala presentationer på lärosätets slutna nätverk, via e-post etc.
 • Projicera och visa på skärm
 • Dela ut papperskopior

Du får kopiera 15 %, men inte mer än 15 sidor, från en viss publikation.

Upphovsätten regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1960:729). Lagen innehåller vissa inskränkningar i upphovsrätten. Bl.a. framställning av enstaka exemplar av skyddade verk för enskilt bruk och i undervisningsverksamhet.

KB:s informationsbroschyr om upphovsrätt Aktuella avtal och information rörande kopiering vid UmU