Vad kännetecknar en vetenskaplig artikel?

Vetenskapliga forskningsresultat publiceras ofta som artiklar. Andra former är vetenskapliga avhandlingar, böcker (monografier och kapitel i böcker), forskningsrapporter och konferenspublikationer.

Hur bedömer jag artiklars vetenskaplighet?

  • Artikeln är skriven av en forskare verksam vid universitet/motsvarande.
  • Artikeln är granskad av andra forskare inom samma ämne, s.k. peer review.
  • Artikeln är publicerad i en vetenskaplig tidskrift eller på annat sätt.
  • Artikeln är skriven för en akademisk målgrupp och har ett avancerat språk och en referenslista i slutet.

Hur bedömer jag tidskrifters vetenskaplighet?

Det bästa sättet för att bedöma en tidskrifts vetenskaplighet är ofta att gå till tidskriftens webbplats. Du kan också få information om tidskriften genom databasen Ulrichsweb.
UlrichswebHär används begreppet "Refereed" om vetenskapligt granskade tidskrifter.

Allt innehåll i en vetenskaplig tidskrift är inte vetenskapligt

Var uppmärksam på att alla artiklar i en vetenskaplig tidskrift inte behöver vara vetenskapliga. Ofta förekommer också ledare (editorial), bokrecensioner, referat från konferenser, nyheter från forskningsvärlden och liknande.