Vad kännetecknar en vetenskaplig artikel?

Vetenskapliga forskningsresultat publiceras ofta som artiklar. Andra former är vetenskapliga avhandlingar, böcker (monografier och kapitel i böcker), forskningsrapporter och konferenspublikationer.

Hur bedömer jag artiklars vetenskaplighet?

  • Artikeln är skriven av en forskare verksam vid universitet/motsvarande.
  • Artikeln är granskad av andra forskare inom samma ämne, s.k. peer review.
  • Artikeln är publicerad i en vetenskaplig tidskrift eller på annat sätt.
  • Artikeln är skriven för en akademisk målgrupp och har ett avancerat språk och en referenslista i slutet.

Hur bedömer jag tidskrifters vetenskaplighet?

Det bästa sättet för att bedöma en tidskrifts vetenskaplighet är ofta att gå till tidskriftens webbplats. Du kan också få information om tidskriften i bibliotekets tidskriftslista eller genom databasen Ulrichsweb.
Bibliotekets tidskriftslistaHär används begreppet "Peer-reviewed" om vetenskapligt granskade tidskrifter. UlrichswebHär används begreppet "Refereed" om vetenskapligt granskade tidskrifter.

Allt innehåll i en vetenskaplig tidskrift är inte vetenskapligt

Var uppmärksam på att alla artiklar i en vetenskaplig tidskrift inte behöver vara vetenskapliga. Ofta förekommer också ledare (editorial), bokrecensioner, referat från konferenser, nyheter från forskningsvärlden och liknande.