Skriva referenser

Varför ska du skriva referenser?

  1. När du skriver en rapport eller uppsats ska du tydligt visa vad det är som är dina egna idéer och vad du hämtat från andra. Att använda någon annans idéer utan att ange källan innebär att du plagierar. 
  2. Genom att hänvisa till andras vetenskapliga arbeten ger du stöd och trovärdighet till dina egna idéer.
  3. Referenserna är till för läsaren som enkelt ska kunna se vem du hänvisar till och hitta texten.
  4. Krav vid akademiskt skrivande

Vilket referenssystem ska du välja?

Det finns ett flertal olika sätt att referera och skriva referenslistor (källförteckningar) beroende på vilket referenssystem som används. Ta reda på vilket referenssystem din institution eller det program du läser på använder!

Vanliga referenssystem