EndNote Online

Du som är på campus kan skapa ett eget EndNote Online-konto här:Logga in på EndNote Online login

Du som inte är på campus - gör så här:

  1. På UB:s webbsida ska du logga in med ditt UmU-id.
  2. Välja databasen Web of Science och skapa ett användarkonto genom att registrera dig där det står Sign in.
  3. Högst upp på den sidan finns en länk till EndNote, klicka på den. Du använder samma inloggningsuppgifter till EndNote som till Web of Science.

Manualer och självstudiehandledningar

Bibliotekets manual för EndNote OnlineEndnote Online för Mac och PC - Manual från Karolinska institutet, Universitetsbiblioteket Kort handledning till EndNote Online och Word2003 - Karolinska institutet, Universitetsbiblioteket Importera referenser till med capture funktionen

Självstudiehandledningar i Endnote Basic/Online

Clarivate Analytics egna instruktionsfilmer

Om du vill veta mer eller får problem

Jämförelse mellan EndNote Online och EndNote Desktop Sök i EndNote Online support-databas EndNotes diskussionsforum