EndNote

Anställda vid Umeå universitet får tillgång till senaste versionen av EndNote genom att kontakta IT-ansvarig på din institution eller ITS tel. 786 69 00, för mer information. EndNote X9Vad är nytt i EndNote X9

Endnote installeras på din dator. Med version EndNote X8 går det att använda samma licens till tre datorer. Du kan importera referenser ifrån databaser till ett eget Endnotebibliotek. Vid installationen kopplas Endnote ihop med ditt ordbehandlingsprogram (funkar både med MS word, open office och pages '09) så att du automatiskt kan skapa hänvisningar och litteraturlistor enligt en vald referensstil.

Flödesschema över Endnote (Källa: Patrick PU, NUS Libraries, National University of Singapore)

Flödesschema över Endnote

Manualer och självstudiehandledningar

Bibliotekets manual för EndNote X9EndNote product training - online tutorialEndNote för Mac instruktioner från Universitetsbiblioteket i BergenInstruktioner från Queensland UniversityCite While you Write-funktionen i Microsoft Office Word 2003

Om du får problem

Endnote supportsidorAlfasoft AB supportsidor (support och svensk distribution av Endnote) Stödcentrum ITSDiskussionsforum för Endnote-användare

Finns inte stilen du vill använda i ditt endnoteprogam?

  • Se först till att du valt att installera alla stilar som följer med programmet
  • Titta på endnote.com om du kan ladda ner stilen som du söker