Referenshantering

Ett referenshanteringsprogram kan hjälpa dig att hantera dina referenser under hela skrivprocessen; från informationssökningen, under skrivandet och fram till publicerandet av din text. Det hjälper dig att:
  • importera referenser från olika databaser på ett ställe
  • hålla ordning på dina referenser
  • stava rätt
  • skapa hänvisningar och litteraturlista i ditt word-dokument
  • anpassa referensernas utformning enligt olika citeringssystem eller specifika tidskrifters krav
  • skapa publikationslistor

Exempel på referenshanteringsprogram

EndNote Program som köps och laddas ner till en enskild användares dator.

Anställda vid Umeå universitet får tillgång till senaste versionen av EndNote genom att kontakta IT-ansvarig på din institution eller ITS tel.786 69 00, för mer information. 

EndNote Online En webbaserad version av EndNote tillgänglig för anställda och studenter vid Umeå universitet.

Andra program för referenshantering