Vad är plagiering?

Plagiering på universitetsnivå innebär att du använder dig av andras texter/arbeten och försöker få dem att framstå som dina egna. Den grundläggande principen är att det tydligt ska framgå vad som är dina egna ord och tankar och vad du har hämtat från andra källor! Om du använder någon annans material måste du alltid uppge källa. Det gäller oavsett om du parafraserar (omformulerar), sammanfattar eller citerar vad någon annan skrivit.  

Hur undviker du att plagiera?

  • Lär dig hur du parafraserar (omformulerar), sammanfattar och citerar när du använder andras texter.
  • Gör en tydlig markering i texten medan du skriver så att du minns var källhänvisningar ska in.
  • Håll reda på vilka källor du använder och ha alla uppgifter om källan för att skriva en korrekt källförteckning.
  • Använd hjälpmedel för att skriva referenser som underlättar.
  • Kolla med din lärare/handledare om du är osäker.

Hur upptäcks plagiering?

  • Lärare/handledare känner igen en text vid rättning. Lärares (eller kollegas) ord används eller så kommer plagiatet från en välkänd text.
  • En plagieringskontroll görs med hjälp av ett antiplagieringsprogram som t.ex. Urkund eller med hjälp av sökmotorer som t.ex. Google. Kontroll kan också göras mot enskild text vid misstanke.
  • Språk/stilnivå varierar i studentens egna text.