Skriva

Akademiskt skrivande

Till Studieverkstaden på UB kan du vända dig för att ställa frågor om akademiskt skrivande och få individuell återkoppling på din text. Här finns också kompetens inom studieteknik, muntliga presentationer, informationssökning och referenshantering. Aktuellt föreläsningsprogram, drop in-tider och kontaktuppgifter hittar du här:Studieverkstaden

Skrivguiden

Skrivguiden stödjer dig som student med akademiska skrivande. Här hittar du konkreta råd om skrivprocessen, hur du kan formulera dig och om hur du hanterar källor och referenser. Skrivguiden 

Sökhjälp och guider

Umeå UB har ett antal guider för sökning inom särskilda ämnesområden och utbildningar, instruktionsfilmer för sökning i databaser och mer generella tips för hur du söker i databaser. Sökhjälp och guider

Bibliotekets infosökskurs

Infosökskursen finns i Umeå universitets lärplattformar. Du loggar in i Cambro och Moodle från www.student.umu.se med hjälp av ditt Umu-id. Kursen heter Bibliotekets infosökskurs. Du hittar den bland sajter som du kan gå med i.CambroMoodle

Ordböcker

Nationalencyklopedins ordböcker Flera språk, tvåspråkiga

Oxford English Dictionary