Utskrift från egen dator

 1. Logga in med dina UmU-kortuppgifter (Umu-id och fyrsiffrig PIN-kod) på skrivarportalen Copyprint. copyprint.umu.se
 2. Efter inloggning visas följande sida.

  Inloggad i Copyprint
   
 3. Klicka på "Ladda upp ett nytt dokument eller bild".
   
 4. När du har laddat upp ditt dokument öppnas en pop up-ruta. Som skrivare väljer du ”UmU_copyprint”.

  Skriv ut med Copyprint
   
 5. Välj övriga inställningar och klicka på "Skriv ut". Ditt dokument ligger nu i skrivarkön.
   
 6. Gå till valfri UmU-kortskrivare och logga in (antingen med UmU-kortet eller Umu-id + PIN). Du ser då en lista över dina dokument på skrivarens display. Skriv ut de dokument du önskar.