Resurser för 3D-utskrifter

Manualer och handledningar

Medicinska bibliotekets 3D-skrivareSimplify3D Simplify3D Learning Resources

Hämta färdiga 3D-modeller

ThingiversePinshape The Electron Microscopy Data Bank (EMDB) BodyParts3D/AnatomographyNIH 3D Print Exchange Enabling the Future

Programvaror

De programvaror som listas nedan är gratis att ladda ner för eget bruk. Observera att Simplify3D är ett betalprogram. Du måste därför göra alla utskriftsinställningar på Medicinska bibliotekets datorer innan du använder våra 3D-skrivare.

Medicinska bibliotekets personal kan inte ge support i dessa programvaror.

3D-modellering

SketchUp MakeBlender Thinkercad

Bearbeting av 3D-modeller, slicers

Netfabb MeshLab Cura