Regler och användning

Vem får använda 3D-skrivarna?

 • Alla som fyllt 18 år är välkomna att använda 3D-skrivarna efter att ha deltagit i en obligatorisk workshop.

När kan 3D-skrivarna användas?

 • 3D-skrivarna är tillgängliga när Medicinska biblioteket är öppet.
 • Utskrifter som överskrider bokad tid får avbrytas av personal eller av personen som bokat efterföljande tid.

Hantering och säkerhet:

 • all hantering av 3D-skrivarna sker på egen risk
 • de hanterings- och säkerhetsföreskrifter som ingår i den obligatoriska workshopen ska följas
 • du får inte skriva ut föremål vars syfte är att skada andra eller på annat sätt är olagliga
 • du får inte vidröra något inne i skrivarkammaren under pågående uppvärmning, utskrift eller nedkylning
 • under utskrift ska skrivarens huv vara på plats och luckorna vara stängda för att minimera ljud och lukt
 • efter avslutad utskrift ska du avlägsna utskriften byggplattan, torka av byggplattan och städa arbetsytan
 • du ansvarar för hela utskriftsprocessen med start av utskrift, att utskriften fortskrider normalt och att den håller sig inom bokad tid.

Kostnad:

 • Priset är 740 kr/kg för PLA- eller ABS-plast.
 • Kostnaden för en utskrift baseras på plaståtgången som uppskattas av skrivarprogramvaran.
 • Betalning sker i förskott med betalkort i informationsdisken.
 • Ingen återbetalning sker även om du upplever att utskriften är misslyckad.

Du får gärna

 • skicka oss bilder på dina utskrifter så vi kan publicera dem i ett bildspel på biblioteket
 • använda hashtaggen #mb3dcorner om du publicerar dina bilder på sociala medier
 • berätta för dina vänner att workshopen är öppen för alla
 • ställa frågor eller komma med förslag till oss i informationsdisken eller via mb3d@ub.umu.se.