PubMed för din omvärldsbevakning

Kursen ger dig tips på hur du fokuserar mot nytt material - bevakar innovation och trender i PubMed.

Målgrupp

Forskare, lärare och sjukvårdspersonal.

Syfte

För dig som redan är PubMed-användare presenterar vi verktyg som hjälper till att bevaka ett forskningsområde eller en klinisk frågeställning med fokus på trender, innovation och nytt material.

Innehåll

  • Kort presentation av PubMed, Medline och MeSH.
  • Bevaka ditt ämne:
    • Enkla verktyg i PubMed: Discovery bar, Sort by, Filters.
    • Sök i Clinicaltrials.gov via PubMed.
    • My NCBI: bevaka ett område utifrån givna kriterier.

Omfattning

1 tim

Antal deltagare

Minst 5, högst 20 personer

Kostnad

Gratis

Tid och plats

Medicinska bibliotekets undervisningslokal
Medicinska biblioteket (Byggnad 6M)
Norrlands universitetssjukhus

Inga fastställda kurstider. Är ni en grupp på minst fem personer kan ni beställa en skräddarsydd kurs.
Anmälan och förfrågningar