PubMed på två timmar

Kursen ger en djupare inblick i PubMeds struktur och funktioner. Vi visar möjligheter och verktyg att göra din sökning mer tidseffektiv. Du förutsätts förbereda dina egna sökord inför kursen.

Målgrupp

Forskare, lärare och sjukvårdspersonal.

Oavsett om du är en novis i databassökning eller en ganska van användare av PubMed så kommer du att ha nytta av denna kurs. Vi visar vilka möjligheter PubMed har och hur du kan använda dem för att göra din sökning mera tidseffektiv och relevant. OBS! Förbered egna sökord.

Syfte

Att ge djupare inblick i PubMeds struktur och funktioner.

Innehåll

  • Översikt över PubMeds uppbyggnad
  • Sökning i databasen bl.a. med hjälp av MeSH-termer (ämnesord) och Subheadings (aspektord)
  • Användning av Filters, Clipboard m.m.
  • Spara och uppdatera sökningar
  • Related Citations
  • Clinical Queries för frågeställningar inom diagnostik, terapi m.m.
  • Att hitta tryckta och elektroniska tidskrifter via UB:s webbplats, att beställa artikelkopior
  • Praktiska övningar

Omfattning

2 tim

Antal deltagare

Minst 5, högst 20 personer

Kostnad

Gratis.

Tid och plats

Medicinska bibliotekets undervisningslokal
Medicinska biblioteket (Byggnad 6M)
Norrlands universitetssjukhus

onsdag 22 maj 2019 09:00 - 11:00
Anmälan och förfrågningar