PubMed på två timmar

Vill du lära dig mer om vilka möjligheter PubMed ger för att göra din sökning mer tidseffektiv och relevant? Är du novis i databassökning eller en ganska van användare av PubMed? Denna kurs ger dig en djupare inblick i PubMeds struktur och funktioner. Förbered dig gärna med sökord inom ditt ämne då tid kommer att ges för egna sökningar.

Målgrupp

Anställda vid Umeå universitet och vid Region Västerbotten

Innehåll

  • Översikt över PubMeds uppbyggnad och innehåll
  • MeSH Database - MeSH-termer och Subheadings
  • Användning av olika funktioner i databasen
  • Spara och uppdatera sökningar
  • Similar articles
  • Clinical Queries - frågeställningar inom diagnostik, terapi m.m.
  • Praktiska övningar

Omfattning

2 timmar

Antal deltagare

Högst 20 personer

Kostnad

Kostnadsfri

Tid och plats

Medicinska bibliotekets undervisningslokal
Medicinska biblioteket (Byggnad 6M)
Norrlands universitetssjukhus

onsdag 20 november 2019 09:00 - 11:00
Anmälan och förfrågningar