Medicinska biblioteksresurser för VLL-anställda

Genomgång av vilka databaser och e-tidskrifter landstingsanställda har tillgång till och hur du som anställd kommer åt dem. Vi går även igenom sökteknik för några utvalda resurser.

Målgrupp

Sjukvårdspersonal inom landstinget.

Innehåll

  • Åtkomst till vll:s e-tidskrifter och databaser
  • Presentation av resurserna
  • Sökteknik

Omfattning

1 tim

Antal deltagare

Högst 20 personer.

Kostnad

Gratis.

Tid och plats

Medicinska bibliotekets undervisningslokal.
Medicinska biblioteket (Byggnad 6M), Norrlands universitetssjukhus.

torsdag 11 april 2019 14:00 - 15:00

Anmälan och förfrågningar