Medicinska biblioteksresurser för VLL-anställda

Genomgång av vilka databaser och e-tidskrifter landstingsanställda har tillgång till och hur du som anställd kommer åt dem. Vi går även igenom sökteknik för några utvalda resurser.

Målgrupp

Sjukvårdspersonal inom landstinget.

Innehåll

  • Åtkomst till vll:s e-tidskrifter och databaser
  • Presentation av resurserna
  • Sökteknik

Omfattning

1 tim

Antal deltagare

Högst 20 personer.

Kostnad

Gratis.

Tid och plats

Medicinska bibliotekets undervisningslokal.
Medicinska biblioteket (Byggnad 6M), Norrlands universitetssjukhus.

Inga fastställda kurstider. Är ni en grupp på minst fem personer kan ni beställa en skräddarsydd kurs.

Anmälan och förfrågningar