Medicinska biblioteksresurser för anställda vid Region Västerbotten

Har du kännedom om databaser och e-tidskrifter som du har tillgång till som anställd vid Region Västerbotten? Denna kurs ger en överblick över dessa resurser och hur du kommer åt dem. Vi går även igenom sökteknik för några utvalda resurser.

Målgrupp

Anställda vid Region Västerbotten

Innehåll

  • Presentation av Region Västerbottens medicinska biblioteksresurser
  • Åtkomst via intranätet och extern åtkomst
  • Sökteknik i utvalda databaser

Omfattning

1 timme

Antal deltagare

Högst 20 personer

Kostnad

Kostnadsfri

Tid och plats

Medicinska bibliotekets undervisningslokal.
Medicinska biblioteket (Byggnad 6M), Norrlands universitetssjukhus.

onsdag 27 november 2019 14:00 - 15:00

Anmälan och förfrågningar