Informationssökning för studenter

Ska dina studenter skriva rapporter/uppsatser som kräver informationssökning, referenshantering eller källkritik.  Nedan kommer förslag på vad Umeå UB kan erbjuda för undervisning på olika nivåer. Vi anpassar undervisningen efter ämnet och students uppgift i dialog med dig. Vi kan också lägga till undervisning i arkivsökning och upphovsrätt vid behov. Beställ undervisning

1. Introduktion till biblioteket

 • Låna/ladda ner kurslitteratur
 • Köa på utlånad litteratur
 • Hitta i bibliotekets lokaler och på webbplatsen
 • Kort om UB:s och Studieverkstadens tjänster

Omfattning och kostnad: 45 min. Gratis

2. Grundkurs i informationssökning och referenshantering

 • Från sökfråga till sökord
 • Undervisning i för ämnet relevanta databaser Grundläggande sökteknik och sökstrategi
 • Välja ut källor som är vetenskapliga
 • Introduktion till för ämnet relevant referenssystem

Omfattning och kostnad: 1-2 tim + 1-2 tim sökverkstad. 884 kr/tim

3. Fördjupning i informationssökning och referenshantering

 • Fördjupad informationssökning i databaser och andra källor med hjälp av olika tekniker för mer relevant urval
 • Kännedom om hur vetenskapliga källor publiceras och sprids
 • Kunna följa en mall för hur referenserna ska se ut
 • Introduktion till olika hjälpmedel för formatering av referenser

Omfattning och kostnad: 2-3 tim + 1-2 tim sökverkstad. 884 kr/tim

I timkostnaden ingår kostnad för undervisning á 589 kr/tim + 0,5 tim förberedelsetid á 589 kr/tim vilket ger en totalkostnad på 884 kr/tim.