Informationssökning för studenter

Ska dina studenter hitta vetenskapliga artiklar eller göra uppgifter som kräver informationssökning, referenshantering eller källkritik? Vi erbjuder undervisning i tre olika nivåer som vi, tillsammans med dig, anpassar för ditt ämne och dina studenter. Beställ undervisning

1. Introduktion till biblioteket

 • Låna/ladda ner kurslitteratur
 • Köa på utlånad litteratur
 • Hitta i bibliotekets lokaler och på webbplatsen

Omfattning och kostnad: 45 min. Gratis

2. Grundkurs i informationssökning

 • Genomgång av hur man formulerar en sökfråga
 • Grundläggande sökteknik och sökstrategi
 • Genomgång av för ämnet relevanta informationsresurser; databaser och andra källor
 • Introduktion till källkritik – jämföra, granska och bedöma olika sorters källor

Omfattning och kostnad: 1-2 tim + 1-2 tim sökverkstad. 884 kr/tim

3. Fördjupning i informationssökning

 • Fördjupad informationssökning i databaser och andra källor
 • Kännedom om hur vetenskaplig information är organiserad
 • Referenshantering (Endnote Online)
 • Bevakning av sökningar (alerts) i olika databaser

Omfattning och kostnad: 2-3 tim + 1-2 tim sökverkstad. 884 kr/tim

I timkostnaden ingår kostnad för undervisning á 589 kr/tim + 0,5 tim förberedelsetid á 589 kr/tim vilket ger en totalkostnad på 884 kr/tim.