Impact factor och SJR – rankning av tidskrifter

Vill du veta mer om hur du tar reda på de mest citerade tidskrifterna inom ett ämnesområde, tidskrifters rankning och tidskrifters impact factor? Här får du en inblick i två resurser som används för detta syfte.

Målgrupp

Anställda vid Umeå universitet och vid Region Västerbotten

Innehåll

  • Presentation av Journal Citation Reports med data från Web Of Science och SCImago Journal & Country Rank med data från Scopus
  • Genomgång av Impact Factors och SJR (SCImago Journal Rank)
  • Kort genomgång av andra verktyg för att mäta vetenskapliga tidskrifters genomslagskraft

Omfattning

1 timme

Antal deltagare

Högst 20 personer

Kostnad

Kostnadsfri

Tid och plats

Medicinska bibliotekets undervisningslokal
Medicinska biblioteket (Byggnad 6M)
Norrlands universitetssjukhus

torsdag 24 oktober 2019 14:00 - 15:00
Anmälan och förfrågningar