Impact factors vs SJR - rankning av tidskrifter

Att ta reda de mest citerade tidskrifterna inom ett ämnesområde, tidskrifternas ranking och impact factor är av stor betydelse. Här får du en inblick i två resurser som används för detta syfte.

Målgrupp

Forskare, doktorander och anställda

Innehåll

Vi presenterar Journal Citation Reports (JCR) från databasen Web of Science, med citeringsanalys och impact factors.
Vi presenterar SCImago Journal Rank (SJR) från databasen Scopus, ett redskap för att mäta vetenskapliga tidskrifters genomslagskraft.

Omfattning

1 tim

Antal deltagare

Minst 5, högst 20 personer

Kostnad

Gratis

Tid och plats

Medicinska bibliotekets undervisningslokal
Medicinska biblioteket (Byggnad 6M)
Norrlands universitetssjukhus

Inga fastställda kurstider. Är ni en grupp på minst fem personer kan ni beställa en skräddarsydd kurs.
Anmälan och förfrågningar