EndNote Online

Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online. Vi använder MS Office ordbehandlingsprogram och Windows 10 vid undervisningstillfället.

Målgrupp

Anställda vid Umeå universitet och vid Region Västerbotten

Innehåll

  • Samla och organisera dina referenser i ett EndNote Online-bibliotek
  • Infoga dina citeringar i Word och skapa en referenslista enligt gällande stilmall
  • Enkelt byta och uppdatera dina referenser

Omfattning

1 timme 30 min

Antal deltagare

Högst 16 personer

Kostnad

Kostnadsfri

Tid och plats

Medicinska biblioteket

Medicinska bibliotekets undervisningslokal.
Medicinska biblioteket (Byggnad 6M)
Norrlands universitetssjukhus

torsdag 21 november 2019 10:00 - 11:30
Anmälan och förfrågningar

 

Universitetsbiblioteket

Undervisningsrum 1
Samhällsvetarhuset, UB

Inga fastställda kurstider. Är ni en grupp på minst fem personer kan ni beställa en skräddarsydd kurs.
Anmälan och förfrågningar