DynaMed Plus - ett stöd i din kliniska praktik

En genomgång av funktioner i DynaMed Plus, ett evidensbaserat beslutsstöd som kan hjälpa dig att besvara medicinska frågeställningar i din kliniska praktik.

Målgrupp

Sjukvårdspersonal inom landstinget.

Omfattning

30 min

Antal deltagare

Högst 20 personer

Kostnad

Kostnadsfri

Tid och plats

Medicinska bibliotekets undervisningslokal.
Medicinska biblioteket (Byggnad 6M)
Norrlands universitetssjukhus

Inga fastställda kurstider. Är ni en grupp på minst fem personer kan ni beställa en skräddarsydd kurs.
Anmälan och förfrågningar