Databaser inom evidensbaserad medicin

Vill du söka bästa tillgängliga vetenskapliga underlag för en klinisk frågeställning? Denna kurs ger en inblick i evidensbaserad medicin (EBM) samt i struktur och innehåll för databaser med EBM-material.

Målgrupp

Anställda vid Umeå universitet och vid Region Västerbotten

Innehåll

  • Kort introduktion till begrepp inom EBM
  • Översikt över deldatabaser i Cochrane Library, med tyngdpunkt på fulltextdatabasen Cochrane Reviews
  • Genomgång av PubMed Clinical queries
  • Kort presentation av kunskapsstöden Best Practice, UpToDate och DynaMed Plus

Omfattning

1 timme

Antal deltagare

Högst 20 personer

Kostnad

Kostnadsfri

Tid och plats

Medicinska bibliotekets undervisningslokal.
Medicinska biblioteket (Byggnad 6M)
Norrlands universitetssjukhus

onsdag 13 november 2019 14:00 - 15:00
Anmälan och förfrågningar