Databaser inom evidensbaserad medicin

Att använda bästa tillgängliga vetenskapliga underlag när det gäller beslut om behandling av enskilda patienter - är grunden i EBM. Här lär du dig att söka systematiska översikter m.fl. EBM-material, du får en inblick i begreppet EBM samt struktur och innehåll för databaserna Cochrane Library, PubMed Clinical queries, Best Practice och Nursing Reference Center Plus.

Målgrupp

Sjukvårdspersonal, lärare och forskare.

Innehåll

  • Introduktion till begreppen EBM och Cochrane Collaboration
  • Översikt över deldatabaser i Cochrane Library, med tyngdpunkt på fulltextdatabasen The Cochrane Database of Systematic Reviews
  • Genomgång av PubMed Clinical queries
  • Presentation av kunskapsstöden Best Practice och Nursing Reference Center Plus

Omfattning

1 tim

Antal deltagare

Minst 5, högst 20 personer

Kostnad

Gratis.

Tid och plats

Medicinska bibliotekets undervisningslokal.
Medicinska biblioteket (Byggnad 6M)
Norrlands universitetssjukhus

Inga fastställda kurstider. Är ni en grupp på minst fem personer kan ni beställa en skräddarsydd kurs.
Anmälan och förfrågningar