Databaser inom evidensbaserad medicin

Att använda bästa tillgängliga vetenskapliga underlag när det gäller beslut om behandling av enskilda patienter - är grunden i EBM. Här lär du dig att söka systematiska översikter m.fl. EBM-material, du får en inblick i begreppet EBM samt struktur och innehåll för databaserna Cochrane Library, PubMed Clinical queries, Best Practice och Nursing Reference Center Plus.

Målgrupp

Sjukvårdspersonal, lärare och forskare.

Innehåll

  • Introduktion till begreppen EBM och Cochrane Collaboration
  • Översikt över deldatabaser i Cochrane Library, med tyngdpunkt på fulltextdatabasen The Cochrane Database of Systematic Reviews
  • Genomgång av PubMed Clinical queries
  • Presentation av kunskapsstöden Best Practice och Nursing Reference Center Plus

Omfattning

1 tim

Antal deltagare

Minst 5, högst 20 personer

Kostnad

Gratis.

Tid och plats

Medicinska bibliotekets undervisningslokal.
Medicinska biblioteket (Byggnad 6M)
Norrlands universitetssjukhus

torsdag 11 april 2019 10:00 - 11:00
Anmälan och förfrågningar