Undervisning

Biblioteket erbjuder kurser, seminarier och workshoppar och undervisning i källkritisk informationssökning. Vi undervisar även på engelska.

För studenter

Bibliotekets undervisning är ofta integrerad i din kurs/program. Om du vill lära dig mer på egen hand kan vi erbjuda: Boka en bibliotekarie/skrivhandledare/studiehandledare Kurser - referenshantering och databaser Webbkurs i informationssökningÄmnesguiderFöreläsningar

För lärare

Ska dina studenter hitta vetenskapliga artiklar eller göra uppgifter som kräver informationssökning, referenshantering eller källkritik? Vi erbjuder undervisning i tre olika nivåer som vi, tillsammans med dig, anpassar för ditt ämne och dina studenter.Informationssökning för studenter - nivåer Beställ undervisning

För forskare/doktorand/anställd

Vill du uppdatera dina kunskaper i informationssökning eller referenshantering? Vi erbjuder allt från hela kurser till seminarier och kortkurser. Du kan också få individuell handledning genom tjänsten "Boka en bibliotekarie".Boka en bibliotekarieKurser - referenshantering och databaser Besök på din institution eller klinik Bibliotekets doktorandkursKursanmälan