Studieverkstaden

Högskolestudier innefattar att läsa och skriva stora mängder akademisk text av olika slag. Det ställs också krav på att kunna arbeta självständigt och ta ansvar för sitt lärande. Studieverkstaden på UB hjälper dig som vill bli bättre på:

  • akademiskt skrivande
  • informationssökning
  • referenshantering
  • muntliga presentationer
  • studieteknik

Läs mer hur du kan bli framgångrik i dina studier:Studieverkstaden (umu.se)