Program och anpassningar

Program i resursrummen på UB

 • ClaroRead Plus - talsyntes
 • StavaRex - stavningskontroll med förslag till rätt stavning
 • SpellRight 2 - rättstavning på engelska
 • Gustavas ordböcker - svenska och engelska ordböcker
 • OmniPage - skanning-program
 • ZoomText - förstoringsprogram med talstöd
 • Saida - förutser och föreslår ord vid skrivande av text
 • Easy Reader - för läsning av talböcker på dator
 • Textview - för läsning av e-textböcker
 • Easy Producer - program för att framställa talböcker

Program för nedladdning till din egen dator

Dessa programvaror kan du ladda hem via Studentwebbben.

Programvaror för studenter

 • ClaroRead Plus (PC) - talsyntes
 • WordRead Plus (Mac) - talsyntes
 • StavaRex - stavningskontroll med förslag till rätt stavning
 • SpellRight 2 - rättstavning på engelska
 • Gustavas ordböcker - svenska och engelska ordböcker
 • Saida - förutser och föreslår ord vid skrivande av text (PC)