Stöd vid läs- och skrivnedsättning

Föredrar du att lyssna till din kurslitteratur? Studenter som har behov av läs- och skrivstöd har rätt att få sin kurslitteratur inläst. Resurslabbet hjälper dig som har läs- eller skrivnedsättning. Kontakta oss

Anpassad litteratur

Boka en tid om du behöver din kurslitteratur som talbok, punktskrift eller e-text. Du får då ett nedladdningskonto och en introduktion i hur du laddar ner talböcker i Legimus, Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) mediawebb.Legimus (MTM:s mediawebb)

Resurslabbet på universitetsbiblioteket

I Resurslabbet finns datorer med program för dig med läs- och skrivnedsättning. Det består av tre rum och finns på Universitetsbibliotekets (UB) entréplan. På biblioteket kan du även låna talboksspelare som ger möjlighet till ljudinspelning. Det finns också översättningspennor till utlån, pennorna används för att läsa upp och förklara ord i tryckt text. Program i Resurslabbet

Ytterligare kontaktinformation

Personal