Läs- och skrivstöd

Vi hjälper dig som behöver få din kurslitteratur anpassad eller behöver datorprogram som stöd i ditt läsande och skrivande. Vi har också resursrum utrustade med datorer med anpassade program som du kan boka.

Kontakta och boka tid

Använd vårt kontaktformulär för att få inloggning till Legimus för att låna talböcker. Via formuläret kan du även beställa anpassning av kurslitteratur och behörighet till att boka resursrum. Kontakta oss för att boka ett personligt möte.Kontaktformulär

Lyssna på kurslitteraturen

Du som har en läsnedsättning har rätt att få din kurslitteratur anpassad som talbok eller i annat format. Talböcker lånas via Legimus och du kan lyssna på dem genom din mobil eller dator. Kontakta oss för att få hjälp med att komma igång och att hitta din kurslitteratur. Läs mer om vem som får låna talböcker på Legimus webbplats.Legimus: Vem får låna?

Program tillgängliga för alla

När du studerar vid Umeå universitet får du tillgång till ett antal programvaror och andra IT-hjälpmedel som kan underlätta dina studier. Dessa program kan alla studenter ladda ner. Med talsyntesprogrammen ClaroRead Plus och WordRead Plus kan du få digitala texter såsom bokkapitel och artiklar upplästa för dig. Det kan vara till stor hjälp om du exempelvis har dyslexi eller svårt att koncentrera dig när du läser.Program och anpassningar

Resursrum

På Universitetsbiblioteket finns tre bokningsbara resursrum som kan användas av studenter med behov av läs- och skrivstöd. Där kan du använda våra datorer med anpassade program. De har till exempel avancerade rättstavningsprogram, förstoringsprogram och talsyntes. I varje rum finns även tillgång till scanner.
På Medicinska biblioteket kan du istället låna en bärbar dator med samma programvaror.Boka resursrum