Sökuppdrag

Biblioteket utför mot betalning sökningar i bibliotekets litteratur- och referensdatabasresurser. För universitetsanställda och landstingspersonal är kostnaden: 350:- per påbörjad halvtimme. För övriga beställare som företag, myndigheter och andra bibliotek gäller: 500:- exkl. moms per påbörjad halvtimme.

Beställningar och mer information

Vänd dig till kontaktpersonerna nedan för beställningar eller mer information.

Medicinska biblioteket (MB)

Karina Sjögren

Universitetsbiblioteket (UB)

Magnus Olsson