Distansstudent

Välkommen till Umeå universitetsbibliotek! Många distansstudenter besöker aldrig Umeå universitets campus, men har ändå tillgång till bibliotekets material. På denna sida finns information om hur biblioteket kan vara till hjälp för dig under dina distansstudier.

Lånekort

Bor du inte i Umeå kommun behöver du inte ett lånekort utan beställer de böcker du behöver för dina studier genom ditt lokala bibliotek, s.k. fjärrlån. Om du är boende i Umeå kommun lånar du själv kurslitteratur på biblioteket.

UmU-kortet fungerar som lånekort för dig som är student eller anställd.Skaffa UmU-kort

Låna kurslitteratur på distans

Ta kontakt med ditt lokala bibliotek och be dem förmedla lån av den kurslitteratur som du behöver. Det är viktigt att det framgår av beställningen att du är distansstudent vid Umeå universitet. Lånetiden på kurslitteratur är 14 dagar. Genom fjärrlån hämtar du och återlämnar du böckerna vid ditt lokala bibliotek.

E-böcker, artiklar, databaser och tidskrifter utanför Campus

Elektroniska böcker och artiklar behöver du inte lånekort för att läsa. Använd det Umu-id du fått när du blev antagen till Umeå universitet. På samma sätt kan du hemifrån söka bland våra databaser. Sök i bibliotekets resurser Åtkomst utanför Campus

Sökhjälp och kontakt

Du kan alltid ta kontakt med biblioteket om du har frågor rörande litteratur och informationssökning, använd formuläret Kontakta biblioteket. På vår webbplats hittar du guider för databassökning och material för särskilda områden som t.ex. offentligt tryck. Du hittar även värdefull information om uppsatsskrivning, referensskrivning och källkritik. Du kan också få svar på frågor som rör akademiskt skrivande på svenska och engelska, studieteknik/studievanor eller muntliga presentationer från studieverkstaden. Du kan boka en bibliotekarie, en skrivhandledare eller en studiehandledare för handledning via Internet.Kontakta biblioteketSökhjälp och guider Skriva uppsats Boka en bibliotekarie/skrivhandledare/studiehandledareStudieverkstad

Bibliotek på andra orter

Campusbiblioteket Skellefteå Studentbiblioteket Örnsköldsvik