Frågor om digitalisering

Hur snabbt blir min avhandling tillgänglig?

Om vi fått tillstånd från alla upphovsrättsinnehavare kan du räkna med att det tar ca två veckor tills avhandlingen finns i DiVA och kort därefter även i Google. Semestertider kan det ta längre tid.

Måste jag fylla i mitt Umu-id?

Vi behöver inte ditt Umu-id för att kunna publicera din avhandling och du behöver inte ange den. Det är en identitet som tilldelas alla universitetsanställda, forskare, studenter och doktorander knutna till vårt universitet. Identiteten gör det lättare att synliggöra publikationerna på institutionernas hemsidor mm.

Kan ni också publicera min forskningsrapport och institutionens skriftserie?

Ja, vi kan publicera även dessa i DiVA men vi behöver tillstånd från alla upphovsrättsinnehavare. Det underlättar också vår hantering om vi kan få ett exemplar av publikationerna.

Vad gäller angående upphovsrätt för bilder som finns i avhandlingen?

Du bör om möjligt själv kontakta upphovsrättsinnhavaren. Universitetsbibliotek försöker få generella tillstånd från vissa institutioner, som exempelvis Västerbottens museum. Upphovsrätt vid publicering

Vid fler frågor kontakta teamet för publicering och forskarstöd. Publicering och forskarstöd