Beställ digitalisering av din publikation

En stor del av Umeå universitets vetenskapliga produktion finns inte i digital form. Det gäller främst avhandlingar, rapport- och skriftserier som producerades före 2004 då DiVA-publicering av avhandlingar blev obligatorisk.

Du kan enkelt göra din avhandling eller rapport digitalt tillgänglig för alla.

Universitetsbiblioteket digitaliserar och e-publicerar äldre avhandlingar (1958-2003) och rapporter från Umeå universitet. De blir då sökbara i såväl nationella kataloger, t.ex. DiVA, LIBRIS, SwePub, som i internationella söktjänster, bl.a. Google Scholar.

Beställ digitalisering av din publikation

För att få din avhandling e-publicerad krävs att du fyller i formuläret nedan:
Överenskommelse om elektronisk publicering av avhandling/rapport

Överenskommelsen skickas till:
Digitalisering@UmU
Umeå universitetsbibliotek
901 74 Umeå

För rapporter krävs att du även bifogar ett exemplar av rapporten.

Vid frågor kontakta Arkiv och specialsamlingar.
Kontakta Arkiv och specialsamlingar