Beställ digitalisering (EoD)

Alla böcker i bibliotekets söktjänst som är tryckta före år 1920 är märkta med en särskild symbol som betyder att boken kan beställas som en digital kopia om upphovsrätt och skick så medger. Boken levereras i pdf-format som du kan nyttja var som helst när som helst. Denna service är en del av den europeiska tjänsten eBooks-on-demand (EOD) som Umeå universitetsbibliotek är först i Sverige med. För anställda vid Umeå universitet är digitaliseringen av boken kostnadsfri.

Beställning

Att beställa en bok är enkelt - beställningssystemet är självinstruerande och flerspråkigt. Sök först fram boken i bibliotekets söktjänst. Klicka sedan på EOD-symbolen för att öppna beställningsformuläret:

Efter beställning meddelas biblioteket och arbetet med skanning påbörjas.

Leverans och betalning

Leveranstiden är ca 10-15 arbetsdagar. Därefter skickas ett meddelande att boken är klar att betalas och levereras. Betalning sker med konto- eller kreditkort, varefter pdf-filen kan laddas ned. I ett flertal steg i beställningsprocessen kommer ett pris att anges, men vid det allra sista steget känner systemet av ifall beställaren är anställd vid Umeå universitet och kostnaden tas därmed bort.

Pris

Priset beror på bokens omfång (antal sidor). Grundavgiften är 100 kr + 1.50 kr/sida. Exempel:

  • En bok på 100 sidor kostar 250 kr
  • En bok på 300 sidor kostar 550 kr

Priset beräknas automatiskt i beställningsformuläret. En manuell kontroll av den fysiska boken görs alltid och det kan hända, beroende på bokens skick, format eller av upphovsrättsliga skäl, att den beställda boken inte kan digitaliseras eller att det angivna priset är baserat på ofullständiga uppgifter i bibliotekskatalogen.

Tjänsten innebär att det bara är den förste beställaren som betalar för den digitala kopian. Efter ungefär en månad publiceras boken fritt och vem som helst kan då ta del av den och ladda ner den. Se exempel på digitaliserade och fritt publicerade böcker här:Digitaliserade böcker

Nätverket eBooks-on-demand

Till nätverket eBooks-on-demand (EOD) är i nuläget ett trettiotal europeiska bibliotek knutna. Målet är att tillgängliggöra äldre böcker. Under 2011 lanseras en gemensam bibliotekskatalog inom nätverket som innebär att tiotals miljoner böcker på ett enkelt sätt blir sökbara och tillgängliga för digitalisering. Tjänsten omfattande språkstöd gör det därmed möjligt att beställa böcker från stora delar av Europa på svenska och till en rimlig kostnad. eBooks-on-demand

Kontaktperson

Christer Karlsson