Digitalisering

Umeå universitetsbibliotek bedriver en omfattande digitaliseringsverksamhet. Avhandlingar, forskningsrapporter, rara böcker liksom arkiv- och handskrifter digitaliseras och görs fritt tillgängliga.

Ebooks on demand (EoD)

Alla böcker i bibliotekets söktjänst som är tryckta före år 1920 är märkta med en särskild symbol som betyder att boken kan beställas som en digital kopia om upphovsrätt och skick så medger.
Beställ digitalisering

Beställ digitalisering av din UmU-publikation

Universitetsbiblioteket digitaliserar och e-publicerar äldre avhandlingar (1958-2003) och rapporter från Umeå universitet.
Beställ digitalisering av din publikation