Program på bibliotekets datorer

Program på alla datorer

Följande applikationer/program finns tillgängliga på de publika datorerna:

 • Adobe Digital Edition
 • Adobe Flash Player
 • Adobe Reader 
 • Adobe Shockwave Player
 • ClaroReaderPlus
 • DjVu
 • Freemind
 • Google Chrome
 • Gustavas ordböcker
 • Internet Explorer
 • Java
 • Movie Maker Windows
 • Office-paketet
 • Spell Right 2 Oribi
 • Stava Rex
 • VLC
 • Skype

Speciella program

Förutom grundutbudet av applikationer är datorerna i datorlabb 3 på Universitetsbiblioteket och medPC 1-3 på Medicinska biblioteket utrustade med speciella program som av olika anledningar inte är installerade på övriga datorer. Samtliga program finns inte installerade på alla datorer.

 • 123D Design
 • Adobe-sviten (Dreamweaver, Fireworks, Illustrator, Indesign, Photoshop)
 • CN3D
 • EIKON (endast Universitetsbiblioteket)
 • European Pharmacopoeia Online
 • Open Code
 • Real Player
 • SPSS
 • Träna EKG-diagnostik (endast Medicinska biblioteket)