Service

Bibliotekets mål är att stödja forskning, undervisning och högre studier vid Umeå universitet och vi har ett stort utbud av tjänster utformade och anpassade för studenter och personal. Biblioteket erbjuder bland annat samlingar av hög kvalitet, möjlighet att beställa fjärrlån från andra bibliotek, undervisning i informationssökning och bra studiemöjligheter.

På denna sida finns även länkar till riktad information för den som är ny på biblioteket, för distansstudenter och för personer med läs-och skrivnedsättning.

Aktuella kurser

3D-skrivarteknik

måndag 25 februari 2019 11:00 - 12:00

EndNote

torsdag 21 februari 2019 08:30 - 12:00

EndNote Online

torsdag 24 januari 2019 08:30 - 10:00
onsdag 13 februari 2019 13:00 - 14:30
fredag 15 mars 2019 08:30 - 10:00

Medicinska biblioteksresurser för VLL-anställda

tisdag 5 februari 2019 14:00 - 15:00

PubMed på två timmar

onsdag 20 februari 2019 13:00 - 15:00

Pubmed på en timme

torsdag 7 februari 2019 14:00 - 15:00
onsdag 6 mars 2019 14:00 - 15:00