Service

Bibliotekets mål är att stödja forskning, undervisning och högre studier vid Umeå universitet och vi har ett stort utbud av tjänster utformade och anpassade för studenter och personal. Biblioteket erbjuder bland annat samlingar av hög kvalitet, möjlighet att beställa fjärrlån från andra bibliotek, undervisning i informationssökning och bra studiemöjligheter.

På denna sida finns även länkar till riktad information för den som är ny på biblioteket, för distansstudenter och för personer med läs-och skrivnedsättning.

Aktuella kurser

3D-skrivarteknik

måndag 27 maj 2019 11:00 - 12:00

EndNote

fredag 10 maj 2019 08:30 - 12:00

PubMed på två timmar

onsdag 22 maj 2019 09:00 - 11:00

PubMed på en timme

onsdag 8 maj 2019 14:00 - 15:00