Service

Bibliotekets mål är att stödja forskning, undervisning och högre studier vid Umeå universitet och vi har ett stort utbud av tjänster utformade och anpassade för studenter och personal. Biblioteket erbjuder bland annat samlingar av hög kvalitet, möjlighet att beställa fjärrlån från andra bibliotek, undervisning i informationssökning och bra studiemöjligheter.

På denna sida finns även länkar till riktad information för den som är ny på biblioteket, för distansstudenter och för personer med läs-och skrivnedsättning.

Aktuella kurser

3D-skrivarteknik

torsdag 14 november 2019 14:00 - 15:00

EndNote

onsdag 13 november 2019 08:30 - 12:00
tisdag 3 december 2019 08:30 - 12:00

EndNote Online

måndag 4 november 2019 13:00 - 14:30
torsdag 21 november 2019 10:00 - 11:30

Databaser inom evidensbaserad medicin

onsdag 13 november 2019 14:00 - 15:00

Impact factors och SJR - rankning av tidskrifter

torsdag 24 oktober 2019 14:00 - 15:00

Medicinska biblioteksresurser för anställda vid Region Västerbotten

onsdag 27 november 2019 14:00 - 15:00

Läkemedelsdatabasen Micromedex

onsdag 11 december 2019 14:00 - 15:00

PubMed på två timmar

onsdag 20 november 2019 09:00 - 11:00

PubMed på en timme

tisdag 5 november 2019 14:00 - 15:00
måndag 2 december 2019 14:00 - 15:00