Kartor

Kartor och databaser med geografisk information skyddas av upphovsrättslagen (1960:729) och omfattar både tryckt och elektroniskt material. Vill du använda kartor i din publikation måste du ansöka om tillstånd hos innehavaren av upphovsrätten. Undantag finns för kartor ur Digitala kartarkivet samt äldre karttryck där upphovsrätten slutat gälla.

Kartor i avhandlingar och studentuppsatser

Har du använt kartor i din avhandling eller uppsats anger du vem eller vilken organisation eller företag som innehar upphovsrätten, förslagsvis på titelbladets baksida. Givetvis måste du också i god tid kontakta upphovsrättsinnehavaren för att få dennes tillstånd.

Digitala kartbiblioteket

Kartor som ägs av staten förvaltas av Lantmäteriet. Vanligtvis krävs köp av geografisk information eller tillstånd för användning av materialet i akademiska sammanhang, men biblioteket har ett avtal som öppnar upp för fri användning av myndighetens Digitala kartbibliotek. Avtalet omfattar alla forskningsarbeten, vilket innebär att du utan kostnad kan använda dig av databasens material så länge du anger vår organisations fasta medgivandenummer i publikationen.

I anslutning till kartorna, skriv:
© Lantmäteriet Gävle Årtal. Medgivande I Årtal/0057

Forskning som sponsrats av kommersiella leverantörer kan emellertid behöva separata medgivandenummer. Digitala kartor från Lantmäteriet